Chào mừng quý vị đến với website THCS HÒA PHÚ

Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

- Căn cứ vào hướng dẫn của Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Tỉnh Bình Dương, công đoàn giáo dục Bình Dương “Về công tác phối hợp hoạt động giữa ban đại diện cha mẹ học sinh và ban giám hiệu trường trong việc phối hợp giáo dục học sinh giữa nhà trường – gia đình- xã hội.             - Dựa vào tinh thần , nội dung phiên họp giữa ban đại diện cha mẹ học sinh, BGH trường THCS Hòa Phú. Hai bên cùng thống nhất xây dựng quy chế hoạt động phối hợp giữa BGH nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học 2011-2012 như sau:  I/ CHỨC NĂNG CƠ CẤU PHỐI HỢP 1/ Đối với Ban giám hiệu : - Thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo nhu cầu phát triển văn hoá xã hội địa phương , kế hoạch hoạt động của ngành giáo dục theo từng năm học.- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục nhà trường chương trình kế hoạch giảng dạy của giáo viên , xây dựng và quản lý học sinh trong học tập, sinh hoạt chính khoá nhà trường.- Thông báo kết quả học sinh mỗi năm học 3 lần thông qua phiên họp phụ huynh học sinh lớp .- Tham mưu với ban đại diện cha mẹ học sinh các chương trình, kế hoạch chỉ tiêu, biện pháp quản lý giáo dục của nhà trường theo từng năm học .2/ Đối với ban đại diện cha mẹ học sinh : - Ban đại diện cha mẹ học sinh là một tổ chức xã hội được tập thể phụ huynh học sinh toàn trường đề cử hoạt động theo nhiệm kỳ 1 năm .- Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm đại diện cha mẹ học sinh của trường phối hợp với BGH trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. - Góp phần với nhà trường trong việc thông tin chương trình hoạt động của nhà trường đến từng cha mẹ học sinh thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh lớp .- Phối hợp với cha mẹ học sinh các lớp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt của học sinh ở ngoài giờ học ở lớp. - Giám sát hoạt động giáo dục của nhà trường.- Phối hợp với nhà trường, hội đồng giáo dục địa phương, hội khuyến học, chăm lo đến đời sống giáo viên có hoàn cảnh khó khăn , học sinh nghèo vượt khó , chăm học. - Hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục trọng điểm như : Ngày hội khai trường , ngày học sinh sinh viên, ngày nhà giáo việt nam, sơ kết năm học, sinhhoạt hè……..- Cùng với nhà trường và cha mẹ học sinh giáo dục và xử lí học sinh cá biệt theo đúng qui định của luật giáo dục , điều lệ trường phổ thông …..- Nguồn quỹ hội nhằm phục vụ cho hoạt động giáo dục nhà trường. Đây là nguồn vận động của cha mẹ học sinh thông qua hội phí do quản lí và quyết định thu chi, được công khai ở giữa, cuối và đầu năm học. Ngoài nguồn hội phí nhà trường và ban đại diện còn nhận sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân thông qua hình thức sổ vàng trên tinh thần tự nguyện .II/ QUY CHẾ PHỐI HỢP - Để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa ban đại diện cha mẹ học sinh , BGH nhà trường trong năm học, BGH, Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức họp theo kế hoạch sau: 1/ Lần 1 vào tháng 8- Đánh giá hoạt động hè.- Chuẩn bị cơ sở vật chất , tuyển sinh năm học mới. 2/ Lần 2 vào tháng 9 - Thông qua kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu nhà trường trong năm.- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh . 3/ Lần 3 vào tháng 11: - Thông báo hoạt động nhà trường hai tháng đầu năm. - Kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11.  4/ Lần 4 vào tháng 1 : - Thông báo kết quả giáo dục nhà trường học kỳ I, đề ra phương hướng học kỳ II .- Sơ kết quỹ hội , họp phụ huynh học sinh lớp .  5/ Lần 5 vào tháng 3 : - Thông báo hoạt động giáo dục nhà trường 2 tháng học kỳ II .- Phối hợp tổ chức ngày thành lập Đoàn 26/3 .  6/ Lần 6 vào tháng 5:- Xây dựng kế hoạch tổng kết cuối năm, khen thưởng học sinh.- Đề ra kế hoạch hoạt động hè, ôn tập học sinh thi lại.- Họp cha mẹ học sinh thông qua kết quả học tập và rèn luyện học sinh trong năm học. Trên đây là một số nội dung mà ban đại diện cha mẹ học sinh và BGH nhà trường xây dựng và cam kết thực hiện trong năm học 2011-2012.  BAN DẠI DIỆN CMPH                                                 HIỆU TRƯỞNG
Nhắn tin cho tác giả
Dương Văn Cư @ 09:01 17/11/2011
Số lượt xem: 3500
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Thu Hoài)
 
Gửi ý kiến