Chào mừng quý vị đến với website THCS HÒA PHÚ

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Cư
Ngày gửi: 14h:52' 31-10-2012
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 324
Số lượt thích: 0 người
I. Khái niệm hô hấp
O2
CO2
O2
O2
CO2
CO2
- Hô hấp là gì?
Là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các t? bo của cơ thể v loại CO2 do cỏc t? bo th?i ra khỏi cơ thể.
Không khí
Phế nang
trong phổi
Tế bào biểu
mô ở phổi
Mao mạch
phế nang
ở phổi
Mao mạch
ở các mô
Tim
Tế bào
ở các mô
Sự thở
(sự thông
khí ở phổi)
Trao đổi
khí ở phổi
Trao đổi
khí ở tế bào
O2
CO2
O2
CO2
O2
- Hô hấp gồm mấy giai đoạn chủ yếu?
Gồm 3 giai đoạn:
- Sự thở:
Giúp thông khí ở phổi, tạo
di?u ki?n cho trao đổi khí diễn ra liên tục ? t? bo
- Trao đổi khí ở phổi:
- Trao đổi khí ở t? bo:
- Sự thở có ý nghĩa gì đối với hô hấp?
CO2
I. Khái niệm hô hấp
- Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? Diễn biến của từng giai đoạn như thế nào?
- Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?
- Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?
GLUXIT
LIPIT
PRÔTEIN
O2
CO2+H2O
Tạo năng lượng (ATP) cho các hoạt động sống của t? bo và cơ thể
CƠ THỂ
TẾ BÀO
TRAO ĐỔI CHẤT
Nước và Muối khoáng
Chất hữu cơ
Oxi
Năng lượng
Cacbônic và chất bài tiết
* Cung cấp O2 để oxi hoá các chất dinh dưỡng -> CO2 + H2O và năng lượng (ATP) cho mọi hoạt động sống của t? bo và cơ thể.
Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?
I. Khái niệm hô hấp
- Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể
- Quá trình hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở (sự thông khí ở phổi), trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào
- Vai trò của hô hấp: Cung cấp O2 để oxi hóa các chất dinh dưỡng -> CO2 + H2O và năng lượng (ATP) cho mọi hoạt động của TB và cơ thể
I. Khái niệm hô hấp
Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3-5 phút thì máu qua phổi chẳng có O2 mà nhận
Trong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu thông qua các mao mạch ở phổi, trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra, O2 trong không khí ở phổi không ngừng khuếch tán vào máu và CO2 không ngừng khuếch tán ra. Bởi vậy, nồng độ O2 trong không khí ở phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa
II. Các cơ quan trong hệ hô hấp ở người và chức năng của chúng
I. Khái niệm hô hấp
Khoang mũi
Họng (hầu)
Thanh quản
Khí quản
Lá phổi trái
Lá phổi phải
Phế quản
Lỗ mũi
Phế quản nhỏ
Các cơ quan trong hệ hô hấp của người
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hãy chú thích cho hình bên
Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào?
* Đường dẫn khí :
- Mũi
- Họng
- Thanh quản
- Khí quản
- Phế quản
Đường dẫn khí có chức năng gì?
Dẫn khí ra và vào phổi
Hai lá phổi
Hai lá phổi
- Hai lá phổi có chức năng gì?
Là nơi trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài
Hệ hô hấp gồm: Các cơ quan ở đường dẫn khí và hai lá phổi.
- Đường dẫn khí: Gồm các cơ quan:
Mũi→Họng→Thanh quản→Khí quản→Phế quản.
Có chức năng dẫn khí ra và vào phổi.
- Hai lá phổi: Gồm rất nhiều phế nang, là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài
II. Các cơ quan trong hệ hô hấp ở người và chức năng của chúng
I. Khái niệm hô hấp

Hô hấp là quá trỡnh .......cung cấp ôxy cho các tế bào của cơ thể và loại cácbonic do các ........khỏi cơ thể.
Quá trỡnh hô hấp gồm sự thở, sự trao đổi khí .....và sự trao đổi khí của tế bào.
Hệ hô hấp gồm các cơ quan của đường dẫn khí và 2 lá phổi.
. .......có chức nang dẫn khí vào và ra.
Phổi là nơi ...... gi?a cơ thể và môi trường ngoài

Bài t?p 1:
Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

không ngừng
Dường dẫn khí

ở phổi

ở phế nang

trao đổi khí

tế bào thải ra
1
2
3
4
5
6
HÃY CHỌN CÂU HỎI
CÂU 1
Du?ng d?n khí g?m cc co quan no?
( k? theo trình t?)
Mũi→Họng→Thanh quản→Khí quản→Phế quản.
CÂU 2


Hô hấp có vai trò là cung cấp…………. để oxi hóa các chất dinh dưỡng tạo..……………cho mọi hoạt động của TB và cơ thể, đồng thời thải CO2 ra khỏi cơ thể.
O2
năng lượng
CÂU 3
Nơi x?y ra trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường là:

a. Phổi
c. Khí quản
b. Phế quản
d. Mũi
CÂU 4
Quá trình hô hấp xãy ra mấy giai đoạn?

a. 1
c. 3
b. 2
d. 4
CÂU 5
Sự thở là quá trình hô hấp

a. Đúng
b. Sai
CÂU 6
Trong không khi ở bệnh viện thường có chứa nhiều:

a. Bụi
c. Cacbon Oxit
b. Nitơ Oxit
d. Vi sinh vật gây bệnh
Dặn dò:
?Học bài và trả lời các câu hỏi 1,2,4 SGK
 Chuaån bò baøi 21 cho tieát hoïc sau.
 
Gửi ý kiến